Megbízhatóság... Minőség... Robi Mobil

menü

Adatkezelési tájékoztató

 

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatai az alábbiak szerint kerülnek kezelésre:

 

Hírlevél, DM tevékenység során

 

Az adatkezelés célja:

Gazdasági reklámüzenetet is tartalmazó elektronikus hírlevelek küldése Felhasználó részére, tájékoztatás az aktuális információkról, termékekről. Az adatkezelő nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben az adatkezelő minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót.

Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

 

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett hozzájárulása,

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

 

A kezelt adatok köre:

A hírlevélre való feliratkozáshoz a név és e-mail cím megadása kötelező, ami elengedhetetlen az üzenetek kézbesítéséhez.

 

Az adatkezelés időtartama:

Az adatokat mindaddig kezeljük, ameddig azok törlését az érintett nem kéri. A leiratkozás lehetőségét minden hírlevélben egy közvetlen link biztosítja. A megadott személyes adatok valódiságáért a felhasználó felel.

 

Az adatok törlésének határideje:

a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig.

 

Az adatkezelés módja:

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.

 

Adatok forrása:

közvetlenül az érintettől.

 

A tárolt adatok megtekintésére jogosultak köre:

Az adatkezelő jogosultsággal rendelkező munkavállalói,

 

Adatfeldolgozó igénybevétele:

Az Adatkezelő hírlevél küldés céljából adatfeldolgozó szolgáltatását veszi igénybe

 

Adattovábbítás:

nem történik

 

Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap: http://www.naih.hu

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Észrevételt a service@robimobil.hu email címen tehet.